Zastępstwo inwestycyjne

Prowadzenie w imieniu inwestora postępowań administracyjnych i cywilnych związanych z procesem inwestycyjnym aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

  • Analizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego celem określenia warunków inwestycyjnych.
  • Wykonywanie analiz chłonności terenu.
  • Występowanie z wnioskami o warunki zabudowy.
  • Występowanie o warunki dostawy mediów.
  • Występowanie o opinie i uzgodnienia oraz decyzje niezbędne w procesie inwestycyjnym.
  • Obsługa postępowań administracyjnych.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą komplementarną w ramach działów Doradztwo inwestycyjne oraz Projektowanie.