Doradztwo prawne

Oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą:

 • regulacji stanów własności nieruchomości
 • zasiedzeń
 • postępowań spadkowych
 • wpisów do KW
 • przekształcania stanów prawnych nieruchomości
 • przekształcania użytkowania wieczystego
 • uwłaszczania spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych.
Nasza firma prowadzi i prowadziła szereg spraw dekretowych
dla spadkobierców osób fizycznych. Problematyka gruntów warszawskich jest nam zatem doskonale znana.

Nieruchomości znajdujące się we władaniu innych podmiotów niż Skarb Państwa i m.st.Warszawa, stanowiące 43% powierzchni Warszawy również często wymagają uregulowania stanu prawnego zwłaszcza dotyczy to nieruchomości należących do przedsiębiorstw państwowych, innych państwowych osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni pracy.

Wybrane dokonania firmy Lewant Sp. z o.o.:

 • regulacja stanu prawnego i przygotowanie do sprzedaży ok.300 nieruchomości położonych w Warszawie będących w zasobie Agencji Własności Rolnej, Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • regulacja stanu prawnego i udział w prywatyzacji – jako firma doradcza ówczesnego Wojewody Warszawskiego w zespole z BMF – w prywatyzacji „Cementowni Warszawa”(10ha)
 • regulacja stanu prawnego spółdzielni mieszkaniowych w tym „Służew nad Dolinką” (40ha) oraz nieruchomości należących do spółdzielni Mieszkaniowych S.M. „Mokotów”, S.M. „Ursynów”, S.M. „Wyżyny”.
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości P.W.E. „Pewex”
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości dla szeregu spółdzielni pracy takich jak: Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług „Redom”, Spółdzielnia Inwalidów „Metalincar” i wielu innych.
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Spółdzielni „Mokpol”
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Państwowych Zakładów Wklęsłodrukowych na ul. Chołubcowej w Warszawie.
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości na ul. Towarowej (drukarnia),
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości Wojskowych Zakładów Graficznych,
 • wiele nieruchomości należących do osób prywatnych.