Projektowanie

Zaprojektowaliśmy i braliśmy udział w wybudowaniu różnego rodzaju obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ponad 300 tys. m².
Lista projektów znajduje się na naszej stronie internetowej.
Tworzymy projekty wielobranżowe dla:

 • budynków wielorodzinnych;
 • budynków biurowych;
 • budynków produkcyjnych i usługowych;
 • zespołów budynków.

Nie projektujemy budynków jednorodzinnych.

Prowadzimy też projekty wielobranżowe infrastrukturalne:

 • kablowaliśmy linię 110kV;
 • przenosiliśmy linię 110kV;
 • doradzamy w skablowaniu linii 220kV;
 • realizowaliśmy sieć wodociągową, kanalizacyjną i energetyczną;
 • nie obce są nam projekty drogowe itp.;
 • projektowaliśmy stacje benzynowe, restauracje, przychodnie zdrowia, magazyny, centra logistyczne, parkingi wielopoziomowe, centrum wystawiennicze itp. itd.

Nasze realizacje znajdują się w zakładce projekty

Wyróżnienia

Złoty Żuraw

W dniu 19 listopada 2007r po raz siódmy rozdane zostały Żurawie – nagrody przyznawane pod patronatem Burmistrzów Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa.

W organizowanym konkursie w kategorii „budynki użyteczności publicznej” główną nagrodę otrzymał kompleks budynków ECI przy ul. Rzymowskiego 53. Statuetki przyznane zostały zespołowi firm pracujących przy realizacji tych budynków.

Nagrodzeni Złotymi Żurawiami zostali firma Lewant Sp.zo.o.- biuro projektowe i GL CONSULTING Paryż. W rywalizacji nagrodzony projekt pokonał m. In. budynek firmy GHALAMCO przy ul.Domaniewskiej 52, który zdobył Srebrnego Żurawia.

Analiza możliwości lokalizacji inwestycji hotelowych na Euro 2012 -prezentacja multimedialna na zlecenie m.st.Warszawy

Na zlecenie m.st.Warszawy została na przełomie 2007/2008r opracowana prezentacja multimedialna (trzy edycje) na targi międzynarodowe, zawierająca 115 wskazań potencjalnych lokalizacji hoteli, centrów kongresowych i moteli na terenie m.st.Warszawy.
Analizy lokalizacyjne zostały wykonane w oparciu o studium kierunków i uwarunkowań m.st.Warszawy oraz w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Potencjalne lokalizacje umieszczone są ma mapie Warszawy, zilustrowane wycinkami z ortofotomapy oraz 226 zdjęciami oraz opisane w zakresie możliwego przeznaczenia (intensywność zabudowy, zieleń, wysokość, itp.). Prezentacja zawiera również:

 • wykład z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego
 • wskazania istniejących obiektów hotelowych wraz z ilością dostępnych miejsc hotelowych i obłożeniem
 • dane dotyczące ilości turystów odwiedzających Warszawę i województwo mazowieckie
 • uwzględnione zostały również wymagania UEFA odnośnie bazy hotelowej, centrów treningowych i innych.