O firmie

Firma Lewant Sp.zo.o. od początku swego powstania w 1992r zajmuje się kompleksową obsługą nieruchomości inwestycyjnych na rynku warszawskim. Zakres działalności firmy obejmuje wszystkie newralgiczne obszary w procesie inwestycyjnym. Obsługę Inwestorów i klientów indywidualnych realizują działy:

DORADZTWO INWESYTCYJNE

Audyty projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, określanie potencjalnych warunków inwestycyjnych, formułowanie wniosków o wydanie warunków zabudowy, analiza dostępności mediów, przygotowywanie opinni i dokumentów niezbędnych w procesie inwestycyjnym, opiniowanie projektów budowlanych, wyceny nieruchomości i wiele więcej.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Obsługujemy inwestorów w postępowaniach dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nasza firma doprowadziła do uchylenia lub zmiany kilkunastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w części lub w całości i jednego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

DORADZTWO PRAWNE

Oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą: regulacji stanów własności nieruchomości, zasiedzeńpostępowań spadkowych, wpisów do KW, przekształcania stanów prawnych nieruchomości, przekształcania użytkowania wieczystego, uwłaszczania spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych.

POŚREDNICTWO

Dla Inwestorów poszukujemy gruntów o dużych powierzchniach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) na biurowce, hotele, magazyny, budownictwo wielo-mieszkaniowe, a także budownictwo jednorodzinne (możliwość budowy osiedla). Obsługę klientów w tym zakresie prowadzą licencjonowani pośrednicy obrotu nieruchomościami, we współpracy z działem prawnym.

PROJEKTOWANIE

Zaprojektowaliśmy i braliśmy udział w wybudowaniu różnego rodzaju obiektów o łącznej powierzchni użytkowej ponad 300 tys. m². Lista projektów znajduje się na naszej stronie internetowej. Tworzymy projekty wielobranżowe dla: budynków wielorodzinnych; budynków biurowych; budynków produkcyjnych i usługowych; zespołów budynków.

Z uwagi na umiejętność łączenia w swej działalności wielu dziedzin możemy zaoferować inwestorom szeroki zakres usług począwszy od znalezienia nieruchomości, zbadania stanu prawnego, wykonania analizy chłonności działki, negocjacji z właścicielem, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (gdy brak mpzp), wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dla potrzeb realizacji danego projektu tworzone są zespoły składające się z pracowników firmy w zależności od potrzeb wspieranych przez współpracujących z nami specjalistów z zakresu sieci, instalacji, drogownictwa, geodezji, geologii, konstrukcji i wielu innych dziedzin.

Większość zrealizowanych inwestycji, z którymi możecie zapoznać się Państwo w dziale projekty, była wykonana w oparciu o wyżej opisany kompleksowy zakres działalności firmy.

Właścicielom, użytkownikom wieczystym i posiadaczom nieruchomości proponujemy fachową pomoc w przygotowaniu działki do sprzedaży w tym najczęściej niezbędną regulację stanów własności a także przekształcanie użytkowania wieczystego, regulacje granic, doradztwo inwestycyjne w tym analizy chłonności terenu, uzyskiwanie warunków zabudowy, i inne niezbędne działania prowadzące do właściwego zaprezentowania nieruchomości na rynku.

Nie boimy się wyzwań, z przyjemnością podejmujemy się również zadań nietypowych, w których możemy wykorzystać swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży.

Nasze działania nie ograniczają się jedynie do działań sensu stricto biznesowych. Współwłaściciele firmy Bogdan Żmijewski i Mirosław Pieczul dzielą się również swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zawodowym i społecznym (działalność samorządowa) poprzez gościnne wykłady, są również autorami książki „Przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy” wydaną i wielokrotnie wznawianą przez Zachodnie Centrum Organizacji.

Współwłaściciele firmy podejmowali również prace np.: na zlecenia Ministra Rolnictwa polegającymi na przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wraz z projektami aktów wykonawczych, zawierającej nowe rozwiązania legislacyjne w dziedzinie obrotu rynkowego, w tym nowe instytucje prawa jak np. dzierżawa z opcją nabycia itp. Nasze propozycje w dużej mierze zostały uchwalone przez Sejm w znowelizowanej ówcześnie ustawie, w tym przyjęto zapisy umożliwiające przekazywanie, na rzecz gmin, nieruchomości niezbędnych na cele publiczne.

Firma Lewant posiada umiejętność łączenia w swej działalności wielu dziedzin i dlatego oferuje inwestorom szeroki zakres usług, począwszy od znalezienia nieruchomości, zbadania stanu prawnego i planistycznego, wykonania analizy chłonności działki, negocjacji z właścicielem, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (gdy brak mpzp), wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dla potrzeb realizacji danego projektu tworzone są zespoły składające się z pracowników firmy w zależności od potrzeb wspieranych przez współpracujących z nami specjalistów z zakresu sieci, instalacji, drogownictwa, geodezji, geologii, konstrukcji i wielu innych dziedzin.

Większość zrealizowanych inwestycji, z którymi możecie zapoznać się Państwo w dziale Projekty, była wykonana w oparciu o wyżej opisany kompleksowy zakres działalności firmy.

Właścicielom, użytkownikom wieczystym i posiadaczom nieruchomości proponujemy fachową pomoc w przygotowaniu działki do sprzedaży w tym najczęściej niezbędną regulację stanów własności a także przekształcanie użytkowania wieczystego we własność lub zmiana warunków umów użytkowania wieczystego, regulacje granic, doradztwo inwestycyjne w tym analizy chłonności terenu, uzyskiwanie warunków zabudowy lub doprowadzenie do uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, i inne niezbędne działania prowadzące do właściwego zaprezentowania nieruchomości na rynku.

Nie boimy się wyzwań, z przyjemnością podejmujemy się również zadań nietypowych, w których możemy wykorzystać swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży.
Nasze działania nie ograniczają się jedynie do działań sensu stricto biznesowych. Współwłaściciele firmy Bogdan Żmijewski i Mirosław Pieczul dzielą się również swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zawodowym i społecznym (działalność samorządowa) poprzez gościnne wykłady i publicystykę, są również autorami książki „Przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy” wydaną i wielokrotnie wznawianą przez Zachodnie Centrum Organizacji.

Współwłaściciele firmy podejmowali również prace np.: na zlecenia Ministra Rolnictwa polegającymi na przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wraz z projektami aktów wykonawczych, zawierającej nowe rozwiązania legislacyjne w dziedzinie obrotu rynkowego, w tym nowe instytucje prawa jak np. dzierżawa z opcją nabycia itp. Nasze propozycje w dużej mierze zostały uchwalone przez Sejm w znowelizowanej ówcześnie ustawie, w tym przyjęto zapisy umożliwiające przekazywanie, na rzecz gmin, nieruchomości niezbędnych na cele publiczne.

Pisaliśmy uwagi do wielu ustaw w procesie legislacyjnym.
Mamy też osiągnięcia na niwie działania pro publico bono.
Piszemy artykuły edukujące społeczeństwo.