Nasza działalność

Z uwagi na umiejętność łączenia w swej działalności wielu dziedzin możemy zaoferować inwestorom szeroki zakres usług począwszy od znalezienia nieruchomości, zbadania stanu prawnego, wykonania analizy chłonności działki, negocjacji z właścicielem, poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (gdy brak mpzp), wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dla potrzeb realizacji danego projektu tworzone są zespoły składające się z pracowników firmy w zależności od potrzeb wspieranych przez współpracujących z nami specjalistów z zakresu sieci, instalacji, drogownictwa, geodezji, geologii, konstrukcji i wielu innych dziedzin.

Większość zrealizowanych inwestycji, z którymi możecie zapoznać się Państwo w dziale projekty, była wykonana w oparciu o wyżej opisany kompleksowy zakres działalności firmy.

Właścicielom, użytkownikom wieczystym i posiadaczom nieruchomości proponujemy fachową pomoc w przygotowaniu działki do sprzedaży w tym najczęściej niezbędną regulację stanów własności a także przekształcanie użytkowania wieczystego, regulacje granic, doradztwo inwestycyjne w tym analizy chłonności terenu, uzyskiwanie warunków zabudowy, i inne niezbędne działania prowadzące do właściwego zaprezentowania nieruchomości na rynku.

Nie boimy się wyzwań, z przyjemnością podejmujemy się również zadań nietypowych, w których możemy wykorzystać swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży.

Nasze działania nie ograniczają się jedynie do działań sensu stricto biznesowych. Współwłaściciele firmy Bogdan Żmijewski i Mirosław Pieczul dzielą się również swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zawodowym i społecznym (działalność samorządowa) poprzez gościnne wykłady, są również autorami książki „Przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy” wydaną i wielokrotnie wznawianą przez Zachodnie Centrum Organizacji.

Współwłaściciele firmy podejmowali również prace np.: na zlecenia Ministra Rolnictwa polegającymi na przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wraz z projektami aktów wykonawczych, zawierającej nowe rozwiązania legislacyjne w dziedzinie obrotu rynkowego, w tym nowe instytucje prawa jak np. dzierżawa z opcją nabycia itp. Nasze propozycje w dużej mierze zostały uchwalone przez Sejm w znowelizowanej ówcześnie ustawie, w tym przyjęto zapisy umożliwiające przekazywanie, na rzecz gmin, nieruchomości niezbędnych na cele publiczne.