Pośrednictwo

Specjalizujemy się w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi, w szczególności na terenie m.st.Warszawy.

Dla Inwestorów poszukujemy gruntów o dużych powierzchniach przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego) na biurowce, hotele, magazyny, budownictwo wielo-mieszkaniowe, a także budownictwo jednorodzinne (możliwość budowy osiedla). Obsługę klientów w tym zakresie prowadzą licencjonowani pośrednicy obrotu nieruchomościami, we współpracy z działem prawnym.

1. Podmiotom zainteresowanym sprzedażą nieruchomości oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą:

  • regulację stanów własności nieruchomości
  • zasiedzenia
  • postępowania spadkowe
  • wpisy do KW
  • przekształcanie stanów prawnych nieruchomości
  • przekształcenia użytkowania wieczystego
  • uwłaszczenia spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i innych.
  • obsługa nieruchomości dekretowych i inne