Budynek Wielorodzinny - ul. Noskowskiego

1 2
1 2

Opis

Budynek Wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Noskowskiego 2 w Warszawie - Koncepcja

Autor

arch. M.Machalski - Lewant Sp. z o.o.

Inwestor

Spółdzielnia mieszkaniowa „Służew na Dolinką”

Proj. Koncep.

2004 r.

Powierzchnia

5 500 m2

Kubatura

2 3000 m3