Zastępstwo inwestycyjne

Proces projektowania inwestycji komercyjnych, w tym zebranie niezbędnej dokumentacji do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenia na budowę, jest złożony w tym sensie, iż wymaga kooperacji i współpracy wielu firm i specjalistów z różnych branż. Oprócz głównego pozwolenia na budowę niezbędne są pozwolenia lub zgłoszenia na budowę/ przebudowę sieci, dróg, wycinkę drzew i inne. Techniczną komplikacją w tym procesie jest konieczność przedkładania każdorazowo pełnomocnictwa do dokonywania tych czynności na rzecz rzeczywistego inwestora.

Z powyższego powodu w powszechnej, w tym naszej, praktyce najczęściej przyjmowanym rozwiązaniem powyższego problemu jest uzyskiwanie pozwolenia na budowę przez główną firmę projektującą (inwestor zastępczy Lewant Sp.zo.o.). Następnie przed rozpoczęciem inwestycji prawomocne pozwolenie na budowę na podstawie art.40 prawa budowlanego jest przenoszone na inwestora rzeczywistego.

Większość projektów naszej firmy powstała w oparciu o powyższe rozwiązanie, gdyż ten sposób prowadzenia inwestycji, upraszcza procedury administracyjne oraz uwalnia inwestora rzeczywistego od zaangażowania czasowego na etapie projektowania i pozwala na skupienie się na działaniach marketingowych i pozyskiwaniu finansowania przyszłej inwestycji.